Trần Văn Tuyến - SBD 034 - Truyền thuyết Hoàng Sa, Trường Sa