Lê Xuân Tuấn - Tình ta biển bạc đồng xanh (9743787726)