Chung kết " Tiếng hát công nhân "
Bài hát nghe nhiều nhất