Nhạc sĩ Hoàng Vân và “Hò kéo pháo”

Nhạc sĩ Hoàng Vân và “Hò kéo pháo”

Một ngày Hà Nội nắng vàng nhè nhẹ, khi nhạc sĩ Hoàng Vân còn sống, tôi tìm đến căn nhà số 14 phố Hàng Thùng (quận Hoàn Kiếm) để thăm ông. Chiếc cầu ...
Trận Điện Biên Phủ của âm nhạc Việt

Trận Điện Biên Phủ của âm nhạc Việt

Ngay từ khi xuất hiện, nền tân nhạc Việt Nam đã thể hiện rất rõ bản sắc Việt trong giai điệu của mình. Bản sắc được thể hiện bằng hai cách: Một là ...